On-line potvrzení o studiu
ověřením platnosti průkazu ISIC pro jejich držitele

ověřit platnost průkazu isicISIC Card

ISIC je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta střední, vyšší odborné nebo vysoké školy a vybraných jednoletých pomaturitních studijních oborů. Průkaz vydává světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO.